Skip to main content
Privacy

Dataretentie

Dataretentie is het bewaren van gegevens. Onder bewaren wordt verstaan; Opslaan van gegevens Dataretentie-beleid voor de opslag van gegevens Procedures voor de opslag, bewerken en verwijderen van gegevens. Onder dataretentie-beleid…