Skip to main content
BeheerKennisbank

SSH Wachtwoord Authenticatie uitschakelen

Wat is SSH? Wat is SSH: https://www.webstijlen.nl/ssh/ SSH public key handmatig instellen: https://www.webstijlen.nl/ssh-public-key-handmatig-instellen/   SSH Wachtwoord Authenticatie uitschakelen Stap 1:SSH Wachtwoord Authenticatie uitschakelenmkdir -p ~/.sshStap 2:... PasswordAuthentication no ...Stap 3:sudo…
Peter-Paul Rijsdijk
26 maart 2021
BeheerBeveiligingHandleidingServerbeheer

Firewalld

Firewalld sudo firewall-cmd --zone=public --add-service=http sudo firewall-cmd --zone=public --list-services sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=http sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --list-services sudo firewall-cmd --reload
Webstijlen Support
3 maart 2021
BeheerHandleidingServerbeheer

DNS only installeren op CentOS 7

As per https://docs.cpanel.net/installation-guide/cpanel-dnsonly-installation/ cd /home curl -o latest-dnsonly -L https://securedownloads.cpanel.net/latest-dnsonly sh latest-dnsonly How to Disable Network Manager As per https://docs.cpanel.net/knowledge-base/general-systems-administration/how-to-disable-network-manager/ systemctl stop NetworkManager systemctl disable NetworkManager yum install nano -y…
Webstijlen Support
2 maart 2021
HandleidingServerbeheer

Let’s Encrypt voor cPanel DNS only servers

cPanel installaties cPanel DNS Only installaties Security SSL Letsencrypt Letsencrypt on DNSonly servers https://dnsonly.letsencrypt-for-cpanel.com/ wget https://cpanel.fleetssl.com/static/letsencrypt.repo -O /etc/yum.repos.d/letsencrypt.repo yum -y install letsencrypt-cpanel-dnsonly TLS certificate updaten na 1 jaar /usr/local/bin/fleetssl-dnsonly