Skip to main content
BeheerBeveiligingHandleidingServerbeheer

Firewalld

Firewalld sudo firewall-cmd --zone=public --add-service=http sudo firewall-cmd --zone=public --list-services sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=http sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --list-services sudo firewall-cmd --reload
Webstijlen Support
3 maart 2021
KennisbankNetwerk

Full duplex

Full duplex is een benaming voor een verbinding/communicatie tussen zender en ontvanger. In het geval van webstijlen als ISP (Internet Service Provider) spreken we van 2 nodes. Informatie¬† hoeven niet…