Skip to main content

Dataretentie is het bewaren van gegevens. Onder bewaren wordt verstaan;

 1. Opslaan van gegevens
 2. Dataretentie-beleid voor de opslag van gegevens
 3. Procedures voor de opslag, bewerken en verwijderen van gegevens.

Onder dataretentie-beleid wordt verstaan;

 • Welke gegevens worden opgeslagen
  • Marketing gegevens
  • Persoonsgegevens
  • Logboeken
 • Wie beheert de data
  • Rechten per afdeling of persoon
 • Wat is de bewaartermijn
 • Zijn er wettelijke vereisten

Dataretentie regels, wetten en normen

Per land, per branche en per grootte van onderneming zijn er dataretentie wetten. Door normerings organisaties zoals ISO of NEN kunnen er aanvullende regels en normen worden vastgesteld per bedrijf.

De AVG heeft per 2018 een eerste stap gezet naar het documenteren van dataretentie-procedures waardoor (persoons)gegevens veiliger worden opgeslagen, klanten beter weten wat er wordt opgeslagen en bij wie.

Peter-Paul Rijsdijk

Eigenaar Webstijlen / WordPress en Webhosting expert Vragen? 0643873811 / peterpaul@webstijlen.nl