Skip to main content

Wat is Gzip? Gzip is een softwareprogramma die bestanden verkleint, compressie genaamd. Met een kleinere website worden de grootte en hoeveelheid bestanden die de bezoeker van uw website moet downloaden verkleind. Doordat de bandbreedte en internet snelheid die nodig is lager is kunnen ook mensen met een slechte(re) internetverbinding uw website snel geladen krijgen. Gzip heeft het meeste baat bij bezoekers met een slechte internet verbinding, bijvoorbeeld mobiele telefoon en tablet gebruikers die uw website via deze apparaten bezoeken.

 

Ook van Gzip profiteren?

Bij hosting van Webstijlen staat Gzip standaard aan, ook zijn de instellingen geoptimaliseerd voor snelheid. Als u bij een andere webhoster zit kan het zijn dat Gzip niet automatisch ingesteld staat. Om te controleren of je website van Gzip gebruik maakt zijn er online vele tools te vinden o.a: https://checkgzipcompression.com.

Gzip instellingen voor Nginx

Als u zelf Nginx instellingen kan veranderen of toevoegen is de volgende code van toepassing:

gzip on;
gzip_disable “MSIE [1-6]\\.(?!.*SV1)”;
gzip_proxied any;
gzip_types text/plain text/css application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript image/x-icon image/bmp image/svg+xml;
gzip_vary on;

Peter-Paul Rijsdijk

Eigenaar Webstijlen / WordPress en Webhosting expert Vragen? 0643873811 / peterpaul@webstijlen.nl