Skip to main content

Half duplex is een benaming voor een verbinding/communicatie tussen zender en ontvanger. In het geval van webstijlen als ISP (Internet Service Provider) spreken we van verbinding tussen 2 nodes. Half duplex moet een maximale snelheid altijd verdelen in gedeeltelijk upload en download snelheid. Hierdoor gaat een gedeelte van de maximale snelheid verloren.

Een andere variant van communicatie is full duplex. Het grote voordeel van full duplex ten opzichte van half-duplex is dat zowel download als upload snelheid de maximale snelheid kunnen bereiken, mits de nodes dit ondersteunen.

Peter-Paul Rijsdijk

Eigenaar Webstijlen / WordPress en Webhosting expert Vragen? 0643873811 / peterpaul@webstijlen.nl