Skip to main content

Find Command

Gebruikt in:

1. Zoeken autossl logs

https://www.cyberciti.biz/faq/howto-find-a-directory-linux-command/

To find a directory called apt in / (root) file system, enter:

find / -type d -name "apt"
sudo find / -type d -name "apt"

Peter-Paul Rijsdijk

Eigenaar Webstijlen / WordPress en Webhosting expert Vragen? 0643873811 / peterpaul@webstijlen.nl