Skip to main content

Privacy

Webstijlen

Printbare versie (PDF)

Definities

Begrip Volgens Definitie
AP Autoriteit Persoonsgegevens
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming
Groepen AP Consumenten, Bedrijven, Entiteiten, Rechtspersonen
Identificeerbaar AP Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
Internetgebruiker Een computersysteem die met een IP-adres verbinding en gebruik maakt met het internet. Hierdoor worden (persoons)gegevens uitgewisseld (downloaden/uploaden).
Persoonsgegevens AP Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon
Verwerkings-verantwoordelijke AP Degene die het doel en de middelen voor de verwerking bepaalt
Wbp Wet bescherming persoonsgegevens
Wij Webstijlen

 

Doel van de privacyrichtlijnen

 

We respecteren jouw persoonlijke data. Om aan de nieuwe wetgeving omtrent bescherming van persoonlijke gegevens te voldoen, hebben we onze Gebruikersvoorwaarden en Privacy policy geüpdatet.

Wij delen u graag mede wanneer, hoe, waar wij gegevens verzamelen, opslaan, delen en gebruiken van bezoekers, gebruikers, klanten en leveranciers. Dit doen wij door middel van de AVG. De wet AVG stelt u als klant in staat meer controle en inzicht in uw gegevens te krijgen. Verder in dit document leest u:

 1. Welke persoonlijke gegevens wij verzamelen
 2. Wie verantwoordelijk is (voor de beveiliging)
 3. Hoe (goed) privacygevoelige persoonlijke gegevens beveiligd zijn bij ons
 4. Wie toegang heeft tot de persoonlijke gegevens, op welke (beveiligde) manier.

Inleiding Privacyrichtlijnen

 

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heet in het Engels GDPR (General Data Protection Regulation). Doordat Webstijlen een Nederlandse entiteit is spreken we gemakshalve de wet aan met AVG. In Nederland is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is per 25 Mei 2016 vervangen door de AVG.

Korte opfrissing Wbp

 

De Wbp gaf vooral recht op het volgende;

 

 1. Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens

 

In werking treding AVG

 

De AVG is definitief per 25 Mei 2018 van kracht.

In werking treding aangescherpte privacyregelgeving Webstijlen

 

Deze privacyregelgeving Webstijlen gaat in per 25 Mei 2018

 

 

Volgens de AVG zijn er altijd 2 groepen welke persoonsgegevens in handen krijgen, de twee typen verwerkers:

 • Verwerkingsverantwoordelijke
 • Verwerker

 

Wat is een verwerkingsverantwoordelijke

Een verwerkingsverantwoordelijke is volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) degene die het doel en de middelen voor de verwerking bepaalt. Met andere woorden, de verwerkingsverantwoordelijke bepaalt waarom er persoonsgegevens worden verzameld en hoe dat dan gebeurt.

 

Webstijlen als verwerkingsveranwoordelijke

Wij zijn verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die jij met ons deelt, zodat wij de overeenkomst kunnen uitvoeren, in contact kunnen blijven, jouw betalingen kunnen afhandelen. Zoals; debiteurengegevens

 

 

Webstijlen als verwerker

Wij zijn verwerker voor de gegevens die je met ons deelt in onze producten, bijvoorbeeld via Webhosting en E-mail. Voor deze diensten ben je zelf de verwerkingsverantwoordelijke.

Met andere woorden; Als klant bepaalt u welke producten van Webstijlen gebruikt worden en met welke doelstelling. Hoe u de producten van Webstijlen gebruikt en welke persoonsgegevens u daarmee verzamelt is uw verantwoording.

 

De AVG stelt dat wanneer je persoonsgegevens met anderen deelt, je een verwerkersovereenkomst moet afsluiten met de partij waarmee je die gegevens deelt. Je kunt je voorstellen dat we dit niet met iedere klant afzonderlijk kunnen regelen. Daarom hebben wij ervoor gekozen de Verwerkersovereenkomst toe te voegen aan onze Algemene voorwaarden. Hierin hebben we duidelijke afspraken vastgelegd omtrent dit onderwerp.

Onze nieuwe Algemene voorwaarden zullen per 25 mei 2018 actief zijn.

Heb je aanvullende vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact op met onze klantenservice.

Plichten

Sinds 1 januari 2016 heeft elke verwerker en bewerker van persoonsgegevens een verplichting tot het melden van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

 

Webstijlen als verwerkersverantwoordelijke

 

In welke gevallen zijn wij verwerkersverantwoordelijk?

 

 

 

Voorbeelden (Identificeerbare) persoonsgegevens;

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • IP-adres
 • BSN-nummer
 • Klantnummers bij bedrijven
 • E-mailadres
 • Uiterlijke kenmerken
 • Medische informatie
 • Informatie over inkomen
 • Informatie over hobbies
 • Online zoekgeschiedenis
 • Telefoonnummer
 • Kenteken
 • IMEI-nummer
 • Filmopnames
 • Geluidsopnames
 • Foto’s
 • Personeelsdossier
 • IBAN
 • Wachtwoorden
 • Locatiegegevens

 

Bijlage met aantekeningen “identificeerbaar”

 

 

 

IP-adres

Haal je een geografische locatie van de DNS-server mee op. Dit betekent in verreweg de meeste gevallen dat het adres waar het computersysteem zich bevindt niet te achterhalen is.

 

 1. Via een Proxy
 2. Via een VPN

 

Computersysteem