Beveiliging van persoonsgegevens tijdens overdracht

WEbstijlen maakt op haar websites gebruik van een SSL-Certificaat van COMODO RSA. Dit betekent dat uw ingevulde (persoons)gegevens versleuteld worden verzonden. Voor meer informatie over dit certificaat en de geldigheid daarvan, kunt u op het slotje klikken in uw adresbalk van uw browser. Wij raden u dringend aan om geen gebruik te maken van een invulformulier op internet, als geen geldig slotje wordt vertoond, omdat dan de veiligheid van de verbinding niet kan worden gegarandeerd. U dient zich daarbij te realiseren dat op internet elke vorm van veiligheid kan worden doorbroken en in zoverre niet bestaat. Webstijlen is dan ook niet aansprakelijk voor enig gevolg of schade tengevolge van een ‘datalek’, door welke oorzaak dan ook, welke uitsluiting van aansprakelijkheid u onder andere met het invullen van een contactformulier accepteert.